NIEPEŁNOSPRAWNI

Firma Pezetmot w Rzeszowie zajmuje się przystosowaniem samochodów dla potrzeb osób niepełnosprawnych od 1992 roku. Legitymujemy się certyfikatem ISO 9001:2015. Wszystkie montowane przez nas urządzenia posiadają stosowne atesty bezpieczeństwa.

Ściśle współpracujemy z firmą Cebron Sp.z o.o. www.autosprawni.pl

Wykonane przez nas adaptacje rozliczamy w ramach dofinansowań udzielanych przez różne instytucje (PCPR, MOPS, PFRON, Urzędy Marszałkowskie itp.).

Przystosowujemy pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych poprzez montaż stanowisk do mocowania wózków inwalidzkich oraz montaż podjazdów, ramp i wind do wprowadzenia wózków.

W ofercie mamy także fotele wysuwane poza pojazd i opuszczane dla ułatwienia wsiadania.

Montujemy osprzęt umożliwiający kierowanie samochodami przez osoby niepełnosprawne o różnych stopniach niepełnosprawności. Są to urządzenia typu ręczny gaz-hamulec, przedłużki pedałów, sprzęgła automatyczne itp