Chłodnictwo

Regulacje prawne związane z produkcją i dystrybucją żywności, jak również warunków transportu min. leków i odczynników chemicznych, nakazują wyposażenie środków transportu w komory izolacyjne, zapewniające utrzymanie właściwej temperatury przewożonego towaru. Do tego celu wykorzystywane są odpowiednie systemy izolacyjne w zależności od potrzeb przewożnika. Stosowane przez naszą firmę zabudowy przestrzeni nieregularnych (furgony) charakteryzują się niską wagą, estetyką wykonania oraz parametrami izolacyjnymi odpowiadającymi warunkom ATP. Gładka powierzchnia zapewnia łatwość utrzymania czystości wewnątrz izotermy. Wszystkie nasze izotermy mogą zostać wyposażone w agregaty chłodnicze lub grzewcze w zależności od potrzeb.

Ciekawym rozwiązaniem są specjalizowane zestawy chłodnicze do przewozu leków, budowane na bazie oryginalnej klimatyzacji pojazdu. Zestawy te umożliwiają kontrolę temperatury w zakresie od 0°C do 20°C za pomocą sterownika elektronicznego, umieszczonego w kabinie samochodu. Warunkiem zastosowania takiego rozwiązania jest izolacja przestrzeni ładunkowej.

Dla najbardziej wymagających towarów, możemy zaoferować przenośne chłodziarki i zamrażarki sprężarkowe. Łatwe w utrzymaniu, pozwalają zachować wszelkie normy higieniczne w całym okresie użytkowania. Do zastosowania tego rozwiązania nie ma potrzeby modyfikacji pojazdu przewożącego towar.